Χαρίκλεια Μαρία Λαζαρίδου

Χαρίκλεια Μαρία Λαζαρίδου

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια

Πληροφορίες

Από τον Σεπτέμβριο του 2018 προσφέρει τις υπηρεσίες της, σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα, στο «Βήμα Κοινό», με στόχο την κάλυψη των συνολικών αναγκών ψυχικής υγείας των πελατών και των οικογενειών τους.

Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, από το 2004
Εργάστηκε στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ), ως Επιστημονική Διευθύντρια της Εταιρίας, έως τον Οκτώβριο του 2018.

Εφαρμόζει ψυχαναλυτική προσέγγιση (ψυχαναλυτικές ψυχοθεραπείες και ψυχανάλυση).

Έχει μεγάλη εμπειρία στη δουλειά με ασθενείς που πάσχουν σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, αλλά και με πιο απλά ψυχοκοινωνικά θέματα και τις οικογένειες τους. Στην διάγνωση, την κατάρτιση θεραπευτικών πλάνων και στην θεραπεία (φαρμακευτική ή ψυχοθεραπευτικη, αναλόγως των αναγκων) των ψυχιατρικών διαταραχών. Έχει μεγάλη εμπειρία στην δουλειά στην κοινότητα, με εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, προαγωγής της ψυχικής υγείας και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αποφυγή των νοσηλειών και την ανάκτηση της συνολικής κοινωνικής ένταξης και ψυχοσωματικής ευεξίας
Έχει επίσης εμπειρία στην εκπαίδευση και εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, υποψήφιο μέλος στην Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρία (ΕΨΕ) και μέλος της IPSO (διεθνής οργανισμός εκπαιδευομένων στην ψυχανάλυση)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email