Εύη Ντούτσια

Εύη Ντούτσια

Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Πληροφορίες

Η Εύη Ντούτσια είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Surrey στον τομέα της ψυχοθεραπευτικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας (2017), μέλος της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρίας (BPS) και μέλος του Bρετανικού Συμβουλίου Επαγγελματιών Υγείας (HCPC).

Έχει εκπαιδευτεί στην ανθρωπιστική προσέγγιση (με υπαρξιστική-φαινομενολογική κατεύθυνση), στην ψυχοδυναμική προσέγγιση, στην γνωσιακή αναλυτική θεραπεία, καθώς και στη συμπεριφορική θεραπεία οικογένειας στην ψύχωση και σε γνωσιακές-συμπεριφορικές θεραπείες τρίτης γενιάς. Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων της ελληνικής σταθμισμένης έκδοσης της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler (WAIS-IV GR) για άτομα ηλικίας 16 ετών και πάνω.

Έχει εργαστεί στο κέντρο ημέρας του πανελλήνιου συλλόγου οικογενειών για την ψυχική υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) (2008-2011), στην πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική του ΓΟΝΚ “Οι Άγιοι Ανάργυροι” (2012-2013) και στο εθνικό σύστημα υγείας (NHS) της Μ. Βρετανίας (2013-2016) σε δομές ψυχικής υγείας στην κοινότητα και σε νοσοκομείο (St. Peter’s Hospital) στο Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust και στο South West London and St George’s Mental Health NHS Trust.

Έχει συνεργαστεί με ενήλικες που αντιμετώπιζαν ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών προβλημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται η κατάθλιψη, το άγχος, προβλήματα προσαρμογής και ενσωμάτωσης, θέματα σχέσεων και επικοινωνίας. Έχει ασχοληθεί επίσης με πιο σύνθετα προβλήματα στο πλαίσιο διάγνωσης μεθοριακής διαταραχής προσωπικότητας, όπως για παράδειγμα η επίμονη κατάθλιψη, η κατάχρηση αλκοόλ ή/και ουσιών και οι παρα-αυτοκτονικές συμπεριφορές.

Ως συμβουλευτική ψυχολόγος, η κλινική της πρακτική είναι πλουραλιστική και βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα, προσαρμόζοντας ταυτόχρονα τη θεραπεία ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου.

Παρέχει συνεδρίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο και συνεργάζεται με τη διεπιστημονική ομάδα στο Βήμα Κοινό.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email