Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική είναι μια υποστηρικτική διαδικασία που στοχεύει, όχι στο να αλλάξει τον άνθρωπο, αλλά να τον βοηθήσει να χρησιμοποιήσει τα προσόντα που διαθέτει για να αντιμετωπίσει με επιτυχία την ζωή.

Είναι ένας κλάδος που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη στην εποχή μας και περιλαμβάνει βοήθεια για προσωπική, επαγγελματική και εκπαιδευτική εξέλιξη. Οι προσεγγίσεις της έχουν διεπιστημονική βάση, και οι εφαρμογές της στα πεδία της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της παιδαγωγικής και άλλων κοινωνικών επιστημών εστιάζουν στην προώθηση του «ευ ζην» και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συγκεκριμένα , κύριο μέλημα της συμβουλευτικής είναι η υποστήριξη των ατόμων που είναι αποδέκτες (συμβουλευόμενοι), να επιλύσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα τους, να διαχειριστούν επιτυχώς καταστάσεις κρίσης που αντιμετωπίζουν και να αγωνιστούν για να ικανοποιήσουν τους στόχους και τις ανάγκες τους.

Η συμβουλευτική ασκείται από εκπαιδευμένους σύμβουλους και αφορά άτομα ή ομάδες κάθε ηλικίας που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα που πηγάζουν από το χώρο της παιδείας, της σταδιοδρομίας, των σχέσεων, του γάμου, της οικογένειας, της υγείας κ.α.

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Email