Εικαστική Ψυχοθεραπεία

Εικαστική Ψυχοθεραπεία

Εικαστική Ψυχοθεραπεία Σύμφωνα με τη Βρεττανική Ένωση της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας (ΒΑΑΤ), η θεραπεία μέσω της τέχνης είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί την τέχνη ως πρωταρχικό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας.

Περιλαμβάνει τον συνδιασμό της λεκτικής επικοινωνίας και καλλιτεχνικής έκφρασης του ατόμου με σκοπό την βελτίωση της συναισθηματικής, σωματικής και νοητικής υγείας του. Πρόκειται για μια προβλητική τεχνική και μέσω των εικαστικών υλικών, που χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία των εικαστικών έργων σε μια συνεδρία, παρέχεται η δυνατότητα για συμβολισμό και της δημιουργίας μιας διαφορετικής «γλώσσας» μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου.

Ένας από τους κύριους θεραπευτικούς στόχους είναι να πραγματοποιηθεί η συνειδητοποίηση και η ανάπτυξη σε προσωπικό ή ομαδικό επίπεδο, μέσω της χρήσης διαφόρων προϊόντων ζωγραφικής (π.χ. πινέλα, χρώματα, πηλό, φωτογραφία κ.α) μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ικανότητα τις δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίζει, να γίνει πιο ανθεκτικός/ η, να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του/ της, να αυξήσει την επίγνωση και την ανάπτυξη της αντίληψης, να μειώσει το άγχος ή δυσφορικά συναισθήματα κ.α. Όπως συμβαίνει και με τις άλλες μορφές ψυχοθεραπείας, χρησιμοποιείται ώς μέσο βελτίωσης της συναισθηματικής και διανοητικής ευεξίας.

Δεν χρειάζεται το άτομο να είναι καλλιτέχνης ή ταλαντούχος για να δημιουργήσει, ούτε υπάρχει ‘σωστός’ τρόπος να ζωγραφίσει κάτι σε αυτές τις συναντήσεις. Ζητούμενο δεν είναι η δημιουργία ενός «όμορφου» αποτελέσματος, αλλά η διαδικασία, ενώ αρκεί η διάθεση να χρησιμοποιείσει κανείς τα υλικά. Δεν είναι επίσης πάντα απαραίτητη η δημιουργία ενός εικαστικού έργου σε μια θεραπευτική συνεδρία. Μέσω της δημιουργικής έκφρασης το άτομο μπορεί να σκεφτεί, να κατανοήσει και να συζητήσει κάποια θέματα που τον απασχολούν που καμιά φορά είναι δύσκολο να εκφράσει λεκτικά.

Η τέχνη ως θεραπευτικό μέσω μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομαδική (μεγάλες και μικρές ομάδες) ή ατομική ψυχοθεραπεία ενώ είναι κατάλληλη για όλες τις πλυθισμιακές ομάδες. Η εικαστική θεραπεία είναι ένας αναγνωρισμένος κλάδος από το Συμβούλιο Επαγγελματιών Υγείας και Φροντίδας της Μ.Βρεττανίας (HCPC).

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Email