Χαρίκλεια Μαρία Λαζαρίδου
Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια
Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής