Ψυχιατρική Παρακολούθηση

Ψυχιατρική Παρακολούθηση

Ο ψυχίατρος παίρνει μέρος στην διαγνωστική διαδικασία, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, προτείνει φαρμακευτική αγωγή (αν χρειάζεται), παρακολουθεί την πορεία του ασθενούς και συμβουλεύει τον ίδιο και την οικογένεια του, εφ’ όσον απαιτείται. Οι ψυχίατροι μας είναι έμπειροι στην κοινοτική ψυχιατρική και έχουν και ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση.

Πρόγραμμα #1

Το Πρόγραμμα #1 έχει να κάνει με την βοήθεια και στήριξη του ασθενή για σταθερή ένταξη και αποδοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Πρόγραμμα #2

Το Πρόγραμμα #2 έχει να κάνει με την βοήθεια και στήριξη του ασθενή για σταθερή ένταξη και αποδοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Πρόγραμμα #3

Το Πρόγραμμα #3 έχει να κάνει με την βοήθεια και στήριξη του ασθενή για σταθερή ένταξη και αποδοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο