Ψυχιατρική Παρακολούθηση

Ψυχιατρική Παρακολούθηση

Ο ψυχίατρος παίρνει μέρος στην διαγνωστική διαδικασία, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, προτείνει φαρμακευτική αγωγή (αν χρειάζεται), παρακολουθεί την πορεία του ασθενούς και συμβουλεύει τον ίδιο και την οικογένεια του, εφ’ όσον απαιτείται. Οι ψυχίατροι μας είναι έμπειροι στην κοινοτική ψυχιατρική και έχουν και ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση.