Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική συνθήκη είναι συνώνυμη με την ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος από το ξεκίνημα της ζωής του εντάσσεται σε ομάδες (οικογένεια, σχολείο, επαγγελματικός χώρος), γίνεται μέλος μιας κοινότητας. Μέσα σε αυτές τις κοινότητες ο άνθρωπος επιδιώκει την ικανοποίηση των επιθυμιών και των αναγκών του, αλλά έρχεται και αντιμέτωπος ποικίλες καταστάσεις άγχους, συγκρούσεων, διλημμάτων, ματαιώσεων. Συχνά οι σχέσεις με τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής μας μπορεί να μοιάζουν πολύπλοκες ή και αδιέξοδες. Στην ομαδική ψυχοθεραπεία, η ομάδα λειτουργεί σαν μια «μικρογραφία» της κοινωνίας και της οικογένειας.

 

Μέσα σε ένα προστατευμένο και ασφαλές πλαίσιο, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε μέλος της ομάδας να έρθει αντιμέτωπος με συναισθήματα και ψυχικές καταστάσεις που τον δυσκολεύουν και να τα επεξεργαστεί με την βοήθεια του θεραπευτή και της ομάδας.

 

Να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στην ομάδα και πως βρίσκει τη δική του «μοναδική» θέση μέσα σε αυτή.