Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και Αποκατάσταση

Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και Αποκατάσταση

Η Νευροψυχολογική αξιολόγηση ρίχνει φως στη σχέση μεταξύ εγκεφάλου και της συμπεριφοράς και ολοκληρώνει το προφίλ ενός ατόμου που αντιμετωπίζει δυσκολίες σε κάποιο τομέα της γνωστικής λειτουργικότητάς του. Είναι μία ειδική εξέταση για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση δυσκολίων στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την κλινική συνέντευξη, τη διεξοδική μελέτη του ιατρικού-ψυχολογικού ιστορικού και την εξέταση με νευροψυχολογικές δοκιμασίες-τεστ ( ερωτήσεις-απαντήσεις ή δραστηριότητες κατευθυνόμενες από τον εξεταστή. Μία νευροψυχολογική αξιολόγηση μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες μέχρι μία μέρα ανάλογα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η εξέταση, την ερώτηση προς διερεύνηση και τις ιδιαιτερότητες του ατόμου. Ο νευροψυχολόγος με βάση την παρούσα κατάσταση του ατόμου και το ατομικό ιστορικό του αξιολογεί τις γνωστικές του λειτουργίες το συναίσθημά του και τη συμπεριφορά του μέσω αντικειμενικών τεστ/εργαλείων. Δυσκολίες στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες του ατόμου μπορεί να προκύψουν από ένα ευρύ φάσμα νευρολογικών και όχι μόνο παθήσεων όπως

 • νόσο Alzheimer άνοιες και συγγενείς διαταραχές
 • εγκεφαλικά επεισόδια
 • νευροεκφυλιστικές διαταραχές
 • νεοπλασίες εγκεφάλου
 • κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • ψυχιατρικοί ασθενείς με γνωσιακές δυσκολίες

 

Κύρια θέματα αξιολόγησης είναι

 • η εκτίμηση του προσανατολισμού (σε χώρο, χρόνο πρόσωπα)
 • εκτίμηση της προσοχής/συγκέντρωσης
 • εκτίμηση ομιλίας και λόγου
 • εκτίμηση της μνημονικής λειτουργίας (λεκτική/ οπτική/ βραχύχρονη/ενεργός/μακρόχρονη)
 • εκτίμηση των επιτελικών λειτουργιών
 • εκτίμηση της οπτικοχωρικής αντίληψης/ικανότητας
 • εκτίμηση της διάθεσης
 • εκτίμηση της αυτόνομης λειτουργικότητας του εξεταζόμενου ατόμου

 

Η γνωσιακή αποκατάσταση έχει στόχο την βελτίωση και την αντιστάθμιση των γνωστικών αλλαγών που προκύπτουν με την πάροδο της ηλικίας είτε μετά από επίκτητη βλάβη. Επίσης επικεντρώνεται στην εκμάθηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση γνωστικών ελλειμμάτων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

 

Περιλαμβάνει ασκήσεις είτε σε έντυπη μορφή είτε συγκεκριμένα προγράμματα μέσω λογισμικού, που επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση της γνωστικής λειτουργίας που φαίνεται να έχει πληγεί. Παράλληλα προσφέρεται ψυχολογική υποστήριξη στον ασθενή και συμβουλευτική στους οικείους του προκειμένου να διαχειριστούν και να προσαρμοστούν και οι ίδιοι στη νέα συνθήκη.