Κατ’ οίκον Φροντίδα

Κατ’ οίκον Φροντίδα

Η ομάδα μας μπορεί να προσφέρει μέρος των υπηρεσιών στο σπίτι του ασθενούς, όταν αυτό χρειάζεται (ο ασθενής είναι κατάκοιτος, δεν μπορεί να βγει λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων). Αυτό, ιδανικά, διαρκεί μέχρι την στιγμή που ο ασθενής θα είναι έτοιμος να λάβει φροντίδα εκτός σπιτιού