Ημερήσια Φροντίδα

Ημερήσια Φροντίδα

Το πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας αποτελεί μια ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση για την αντιμετώπιση της ψύχωσης και βασίζεται στη βιο- ψυχοκοινωνική προσέγγιση της ψυχικής νόσου, σύμφωνα με την οποία η θεραπεία δεν εξαντλείται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, αλλά περιλαμβάνει και τη διαδικασία αποκατάστασης της λειτουργικότητας του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της ζωής του.

 

Κεντρικός πυρήνας  του συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος είναι η συμμετοχή των ωφελούμενων σε μια συνεργατική ,θεραπευτική διαδικασία όπου αποκτώνται/ επανακτώνται δεξιότητες , παρέχεται υποστήριξη και προωθείται η ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και η κοινωνική ενσωμάτωση , ώστε να μπορέσουν να είναι αυτόνομοι και ικανοποιημένοι στο περιβάλλον επιλογής τους. Ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η εφαρμογή  του θεραπευτικού προγράμματος γίνεται με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, με τον ίδιο να έχει ενεργό ρόλο σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού και της συμμετοχής του στο σύνολο ή σε μέρος του θεραπευτικού προγράμματος.

 

Που απευθύνεται

  • Σε ενήλικες με χρόνιες και επίμονες ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα.
  • Στις οικογένειες των ψυχικά πασχόντων , τις οποίες εντάσσει στις θεραπευτικές παρεμβάσεις είτε ως αποδέκτες των υπηρεσιών είτε ως αρωγούς της αποκαταστασιακής διαδικασίας.
  • Στην κοινότητα με την οποία επιδιώκει συνεργασία με στόχο την ουσιαστική κοινωνική επανένταξη των ψυχικά πασχόντων.

ΣΤΟΧΟΙ

Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει στα μέλη του να αποκτήσουν νέες ή να ενισχύσουν τις υπάρχουσες απαραίτητες δεξιότητες και μέσα από μια διαδικασία ενδυνάμωσης να μπορέσουν να δημιουργήσουν,  να διατηρήσουν σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις και να λειτουργήσουν αυτόνομα στην κοινότητα.


Επιμέρους Θεραπευτικοί Στόχοι:

  • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και καλλιέργεια θετικής εικόνας εαυτού
  • Ενημέρωση , συμβουλευτική, υποστήριξη με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της ψυχικής νόσου και την πρόληψη των υποτροπών.
  • Ανάπτυξη κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου
  • Καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που αφορά την ψυχική νόσο.


Το πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας είναι σχεδιασμένο για να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

-Εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγο

-Συμμετοχή σε πρόγραμμα ομαδικών δραστηριοτήτων (ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων, ψυχοθεραπείας, μουσικοθεραπείας κ.α.)

-Κοινωνική Λέσχη.

-Υποστηρικτικές και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε οικογένειες και συγγενείς.


Σημαντικό και κυρίαρχο ρόλο στο πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας έχει η λειτουργία της κοινωνικής λέσχης, η οποία αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο πρόσληψης και αντιμετώπισης της  ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Είναι η δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν – με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής-όλοι οι ωφελούμενοι που παρακολουθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι ένας χώρος που οργανώνεται από τα μέλη της , χαρακτηρίζεται από ανεκτικότητα, σεβασμό και εμπιστοσύνη , επιτρέπει στις ψυχικές συγκρούσεις να εκφραστούν και δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου τα μέλη συνυπάρχουν, συζητούν, παίζουν επιτραπέζια , ακούν μουσική, διασκεδάζουν. Επίσης, δημιουργούνται ευκαιρίες ανάπτυξης κοινωνικού δικτύου και δημιουργίας ενός χώρου κοινωνικής πλαισίωσης.


Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται υπό την εποπτεία ψυχιάτρου.