Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική υγεία των πολιτών, αλλά και για την επιστημονική πρόοδο στην Ελλάδα, οι νέοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να έχουν σωστές βάσεις, επιστημονικές και επαγγελματικές και αν ευαισθητοποιούνται στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής. Στο «Βήμα Κοινό» πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίζουμε τους νέους επαγγελματίες. Τα στελέχη μας είναι πολύ έμπειρα, τόσο κλινικά, όσο και στην εκπαίδευση – εποπτεία των νέων επαγγελματιών, έχουν, δε, εργαστεί σε πάνω από έναν διαφορετικούς χώρους ψυχικής υγείας και έχουν εμπειρία στην διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες – διευκολύνσεις προς νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (μόνες τους ή σε συνδυασμό), καθώς θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί έργο τόσο επιστημονικό όσο και δράση αγωγής της ευρύτερης κοινότητας:
 

  • Ομάδες κλινικής εποπτείας νέων επαγγελματιών ψυχικής υγείας: Διαμορφώνονται, με αίτημα των επαγγελματιών, ομάδες εποπτείας (4-8 ατόμων). Η ομάδα συναντιέται κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 ημέρες. Έρχεται κλινικό υλικό και ο επόπτης – συνεργάτης του κέντρου μας δίνει την γνώμη του, επεξηγεί τα δυναμικά της περίπτωσης, συμβουλεύει, καθοδηγεί σε βιβλιογραφία που θα βοηθήσει στην κατανόηση της περίπτωσης.
  • Εξασφάλιση χώρου σε νέους επαγγελματίες για να υποδέχονται τους δικούς τους πελάτες. Το «Βήμα Κοινό» παραχωρεί γραφείο για συγκεκριμένες μέρες και ώρες σε νέους επαγγελματίες. Οι πελάτες του επαγγελματία κάνουν χρήση της γραμματείας και των υπόλοιπων facilities του χώρου. Ο Επαγγελματίας δεν χρειάζεται να επενδύσει ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο με έμπειρους επαγγελματίες που μπορούν να τον βοηθήσουν και εποπτικά και να τον στηρίξουν στα νέα του βήματα. Αυτό γίνεται με κάποια «αντιμισθία», ενώ μπορεί, σε συμφωνία των δύο μερών, να προκύψει μια σταθερή συνεργασία.
  • Επαγγελματική στήριξη και συμβουλευτική από τα έμπειρα στελέχη μας προς νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.