Ψυχιατρική Παρακολούθηση

Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία

Ψυχομετρικά Tests

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

 

Online συνεδρίες

Online συνεδρίες

Οι συνθήκες της σύγχρονης ζωής επιβάλλουν συνεχείς μετακινήσεις, αλλά δίνουν και το δικαίωμα να επιλέγουμε παρόχους υπηρεσιών με γνώμονα το τι μας ταιριάζει, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Με την βοήθεια της τεχνολογίας οι ειδικοί του κέντρου μας μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε πελάτες που βρίσκονται εκτός Αθηνών ή ακόμα και εκτός Ελλάδας, για λίγο ή μόνιμα. Φυσικά, για να ισχυροποιηθεί η θεραπευτική σχέση θα ήταν επιθυμητό κάποια ραντεβού μέσα στον χρόνο να μπορούσαν να γίνουν από κοντά.

Πρόγραμμα #1

Το Πρόγραμμα #1 έχει να κάνει με την βοήθεια και στήριξη του ασθενή για σταθερή ένταξη και αποδοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Πρόγραμμα #2

Το Πρόγραμμα #2 έχει να κάνει με την βοήθεια και στήριξη του ασθενή για σταθερή ένταξη και αποδοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Πρόγραμμα #3

Το Πρόγραμμα #3 έχει να κάνει με την βοήθεια και στήριξη του ασθενή για σταθερή ένταξη και αποδοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο