Προκήρυξη θέσης ψυχιάτρου στο ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ

Προκήρυξη θέσης ψυχιάτρου στο ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ

Προκήρυξη θέσης ψυχιάτρου στο ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Το Κέντρο Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Βήμα Κοινό» προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχιάτρου πλήρους απασχόλησης και Ψυχιάτρου μερικής απασχόλησης.

Το Κέντρο Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Βήμα Κοινό» προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχιάτρου πλήρους απασχόλησης και Ψυχιάτρου μερικής απασχόλησης.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν διαγνωστική εκτίμηση ασθενών, follow up, κατ’ οίκoν επισκέψεις, συνταγογράφηση, συμμετοχή στην κλινική ομάδα του Κέντρου (2 ώρες/εβδομάδα).

Επιθυμητά προσόντα:

1. Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση

2. Επαγγελματική εμπειρία

3. Μέρος της ειδικότητας ή άλλη προϋπηρεσία να έχει γίνει σε Κοινωνική Δομή

4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν προσωπικών συνεντεύξεων.

Αποστολή βιογραφικών στο : info@vimakoino.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email