Προγράμματα κοινοτικής δράσης και πρόληψης

Τα προγράμματα αγωγής κοινότητας που θα γίνονται από το κέντρο περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης-επιμόρφωσης τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και επιλεγμένων ομάδων-στόχων.

Προγράμματα κοινοτικής δράσης και πρόληψης

Τα προγράμματα αγωγής κοινότητας που γίνονται από το κέντρο περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης-επιμόρφωσης τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και επιλεγμένων ομάδων-στόχων, όπως οι σύλλογοι γονέων, οι εκπαιδευτικοί, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι επαγγελματίες υγείας, οι τοπικοί σύλλογοι και λοιπές οργανωμένες ομάδες. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν ομιλίες, συζητήσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις και εκπομπές στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού, οργάνωση ομάδων εθελοντών, και ομάδων οικογενειών ασθενών. Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση θετικής στάσης του πληθυσμού απέναντι στην ψυχική ασθένεια, στον ψυχικά ασθενή, στις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στις δράσεις προαγωγής της ψυχικής υγείας και στην καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.