Ποιοι είμαστε

ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ

Το Κέντρο «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ» αποτελεί μια καινοτόμο δράση, καθώς ενσωματώνει τις αρχές και τα πλέον σύγχρονα δεδομένα της κοινωνικής ψυχιατρικής σε μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία. Με την λειτουργία στη βάση του θεσμού της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας και με τις αρχές του Case Management υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες του ασθενή, χωρίς να υπάρχει πολυδιάσπαση. Η ολιστική αντιμετώπιση, πέρα από την καθιερωμένη θεραπεία, περιλαμβάνει και την στήριξη και συνοδεία μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας και της κοινωνικής ζωής του πάσχοντα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συνέχεια της παρεχόμενης φροντίδας αλλά και μια σημαντική εξοικονόμηση πόρων (υλικών και ανθρώπινων).

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ
10:00 - 21:00
ΤΡΙΤΗ
10:00 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
10:00 - 21:00
ΠΕΜΠΤΗ
10:00 - 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 21:00
ΣΑΒ / ΚΥΡ
ΚΛΕΙΣΤΟ
- Πάντα Δίπλα Σας -

Η Ομάδα μας

Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια
Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής
Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Ψυχοθεραπεύτρια
Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια
Χοροκινητική Θεραπεύτρια
Επιστημονικός Διευθυντής
Υπεύθυνη Ψυχιατρικού Τμήματος
Συντονίστρια Θεραπευτικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνη Γραμματείας
1.

Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας

Αξιοποιούμε την Τεχνολογία με στόχο την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας του ασθενή σε πραγματικό χρόνο

2.

Άμεση Πρόσβαση σε Πληροφορίες

Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη θεραπεία του ασθενή και ενημέρωση για σημαντικές αλλαγές

3.

Υπευθυνοποίηση του Ασθενή

Η υπευθυνοποίηση του ασθενή για την θεραπεία του, αυξάνει σημαντικά και την αποτελεσματικότητα της

4.

Απομακρυσμένη Βοήθεια με Skype

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα παροχής απομακρυσμένης βοήθειας μέσω Skype σε περιπτώσεις που απαιτείται

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Οι ακόλουθες γενικές αρχές στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της Κοινοτικής Ψυχιατρικής αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της λειτουργίας κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συνεπώς εφαρμόζονται και στο κέντρο μας:
1/3

Μετάθεση της βασικής ψυχιατρικής φροντίδας από τα νοσοκομεία στην κοινότητα.

2/3

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας είναι ο άνθρωπος και όχι η πάθηση.

3/3

Σεβασμός των δικαιωμάτων του πάσχοντα και προώθηση της ισότιμης συμμετοχής τους στο σχέδιο φροντίδας τους.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ

Δημιουργήσαμε ένα πρότυπο Κέντρο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών καλύπτοντας με ολιστικό τρόπο τις ανάγκες ψυχικής υγείας των εξυπηρετούμενων. Οι υπηρεσίες παρέχονται από Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα και σύμφωνα με τις αρχές του Case Management, που συνιστούν βασικό τρόπο εργασίας στο κέντρο.

Στο μοντέλο αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εξής:

1/5

Στο ρόλο του Προσώπου/ Θεραπευτή αναφοράς που περιλαμβάνει αξιολόγηση και εκτίμηση αναγκών, ανάπτυξη και διατήρηση θεραπευτικής σχέσης, σχεδιασμό και εφαρμογή εξατομικευμένου θεραπευτικού σχεδίου-πλάνου, συνεχή αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό του θεραπευτικού σχεδίου, παραπομπή και εξασφάλιση πρόσβασης και διασύνδεσης με υπηρεσίες, εξασφάλιση και monitoring της συνέχειας στη φροντίδα, συνηγορία κλπ.

2/5

Στην ενεργό συμμετοχή-εμπλοκή των πασχόντων.

3/5

Στην παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες.

4/5

Στη συνέχεια της φροντίδας μέσα από το συνεχή συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

5/5

Στην εργασία στο πλαίσιο της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας.