Ο ρόλος του Child Well Being Practitioner

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CHILD WELL BEING PRACTITIONER

Ο ρόλος του Child Well Being Practitioner

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για παιδιά κι εφήβους με στόχο την πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση με έναν Child Well Being Practitioner

Η κυβέρνηση της Αγγλίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), καθιέρωσε δύο νέους ρόλους ειδικών ψυχικής υγείας – Child Well Being Practitioner & Education Mental Health Practitioner-στα πλαίσια ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων. Kύριος σκοπός η αύξηση της προσβασιμότητας των παιδιών κι εφήβων στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς και η αποσυμφόρηση των δημόσιων κοινοτικών δομών (CAMHS).

Οι παρεμβάσεις αυτές προσφέρονται με τη μορφή καθοδηγούμενης αυτό-βοήθειας και βασίζονται τόσο στο γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο όσο και στη διαπροσωπική θεραπεία.

Στο corpus των παρεμβάσεων αυτών βρίσκεται η κοινή λήψη αποφάσεων, η αξιολόγηση των συνεδριών, η εξατομικευμένη θεραπεία, η στοχοθεσία και η χρήση σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης και αντικειμενικής παρακολούθησης της προόδου(Routine Outcome Measures).

Οι παρεμβάσεις που παρέχονται στους εφήβους αφορούν τα παρακάτω:

  • Αγχώδεις διαταραχές χαμηλού-μετρίου για εφήβους άνω των 12 ετών
  • Διαταραχές διάθεσης χαμηλού-μετρίου βαθμού για εφήβους άνω των 12 ετών
  • Ομάδες εφήβων που βιώνουν άγχος ή χαμηλή διάθεση

Βασικό συστατικό των παρεμβάσεων αυτών είναι η ψυχοεκπαίδευση και η εκμάθηση στρατηγικών διαχείρισης, μέσα από πρακτικούς, βιωματικούς τρόπους.

Ο έφηβος δρα σαν πρωταγωνιστής, αφού καλείται να δοκιμάσει ποικίλες στρατηγικές διαχείρισης, εντός και εκτός του θεραπευτικού πλαισίου. Ο ρόλος του ειδικού ψυχικής υγείας (Child Well Being Practitioner) είναι αυτός του καθοδηγητή, βοηθώντας τον έφηβο να πετύχει τους στόχους του και να μάθει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες του.

Τόσο οι ατομικές συνεδρίες όσο και οι ομάδες εφήβων έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, προσφέροντας μία καινοτόμο δράση στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Ludlow, C., Hurn, R., & Lansdell, S. (2020). A Current Review of the Children and Young People’s Improving Access to Psychological Therapies (CYP IAPT) Program: Perspectives on Developing an Accessible Workforce</p>. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, Volume 11, 21–28. https://doi.org/10.2147/ahmt.s196492
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email