Αρθρογραφία

Αρθρογραφία Βήμα Κοινό

Η ομάδα θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη και συντονισμό του κ. Γεωργίου Κυριαζόπουλου, Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου...

Το Κέντρο Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Βήμα Κοινό» προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχιάτρου πλήρους απασχόλησης και Ψυχιάτρου μερικής απασχόλησης....