Ψυχιατρική Παρακολούθηση

Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία

Ψυχομετρικά Tests

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

 

Κασσιανή Πολίτου

Κασσιανή Πολίτου

Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια

Πληροφορίες

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (1997-2003). Έχει ολοκληρώσει το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2004-2006) με ερευνητικό ενδιαφέρον στην Ιατρική Ανθρωπολογία.

Εργάστηκε ως ειδικευόμενη ψυχίατρος στο εθνικό σύστημα υγείας (NHS) της Μεγάλης Βρετανίας (2006-2008) στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Cambridge (Addenbrooke’s Hospital and Fulbourn Hospital) και τις κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας στο Cambridgeshire & Peterborough Mental Health Trust. Εργάστηκε ως ειδικευόμενη ψυχίατρος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α. 2010-2013) στη Μονάδα Απεξάρτησης του 18ΑΝΩ (τμήμα εξαρτημένων μητέρων και των παιδιών τους και τμήμα διατροφικών διαταραχών) και στο ΚΨΥ Περιστερίου.

Aπό το 2013 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί ως Ψυχίατρος Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής (2013-2014) και ως Ψυχίατρος –Ψυχοθεραπεύτρια (Perinatal Psychiatrist) στο Κέντρο Ημέρας για την Επιλόχεια Διαταραχή «Φαιναρέτη» (2013-2016). Έχει ειδικό ενδιαφέρον στην Περιγεννητική Ψυχιατρική και είναι μέλος της International Marcé Society for Perinatal Mental Heath.
Η ψυχοθεραπευτική της προσέγγιση είναι ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης. Ενδιαφέρεται για τις συνδέσεις ανάμεσα στο ενδοψυχικό και το διαπροσωπικό. Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Ελληνικού Τμήματος του International Winnicott Association (IWA). Έχει ολοκληρώσει επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας της Μονάδας Οικογενειακής Ψ/θεραπείας του Ψ.Ν.Α. (2009-2013) και το πρόγραμμα κλινικής μετεκπαίδευσης «Δυναμικά Ομάδων σε Ψυχιατρικά Πλαίσια» του Ε.Κ.Π.Α. (2013-2014).

 

Dr Kassiani Politou is a Consultant Psychiatrist-Psychotherapist. Deputy Scientific Director
She studied Medicine at the Medical School of the National Kapodistrian University of Athens (1997-2003). She further completed a MSc in Social Anthropology at the University of the Aegean (2004-2006) with research interest in Medical Anthropology.
She has worked as a Specialty Trainee at the Cambridge University Hospitals, Addenbrooke’s and Fulbourn Hopsital, of Cambridgeshire and Peterborough Mental Health Trust (NHS) UK (2006-2008) and at the Psychiatric Hospital of Attica, Greece (2010-2013). She has worked as a Psychiatrist in the field of Social Psychiatry in rehabilitation units of Social Psychiatry Association in Athens (2013-2014). She has also worked as a Perinatal Psychiatrist-Psychotherapist at the Center for Postnatal Depression, NGO Fainareti (2013-2016). She has a special interest in Perinatal Psychiatry and is a member of International Marcé Society for Perinatal Mental Heath.
Her psychotherapeutic approach is psychodynamic. She is interested in the interweaving of the intrapsychic and the interpersonal. She is a member of the organizing committee of the International Winnicott Association (IWA) – Hellenic Group. She has also trained in family therapy (2009-2013) and in «Group Dynamics in psychiatric care settings» (2013-2014).

Πρόγραμμα #1

Το Πρόγραμμα #1 έχει να κάνει με την βοήθεια και στήριξη του ασθενή για σταθερή ένταξη και αποδοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Πρόγραμμα #2

Το Πρόγραμμα #2 έχει να κάνει με την βοήθεια και στήριξη του ασθενή για σταθερή ένταξη και αποδοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Πρόγραμμα #3

Το Πρόγραμμα #3 έχει να κάνει με την βοήθεια και στήριξη του ασθενή για σταθερή ένταξη και αποδοχή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο