Ψυχιατρική Παρακολούθηση

Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία

Ψυχομετρικά Tests

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δουλεύοντας με τις ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα – 2η σειρά»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δουλεύοντας με τις ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα - 2η σειρά»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δουλεύοντας με τις ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα – 2η σειρά»

Το Τ.Ε.Τ.Ε. σε συνεργασία με το Κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ».

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και το Βήμα Κοινό σχεδίασαν και διοργανώνουν για 2 η συνεχή χρονιά το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε κοινοτικές δομές: Δουλεύοντας με τις ψυχιατρικές διαταραχές στην κοινότητα». Το σεμινάριο εστιάζει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη και κλινικά εφαρμοσμένη θεραπευτική παρέμβαση, στα πλαίσια της σφαιρικής και πολυεπίπεδης διαχείρισης των συχνότερων ψυχιατρικών διαταραχών στο πλαίσιο της κοινότητας, με βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής. Στόχος του Σεμιναρίου: Η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, τις συχνότερες ψυχιατρικές διαταραχές και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση, Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες: Να μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ασθενείς και τις οικογένειές τους στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας, σε κοινοτικές δομές.

 Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε κοινοτικές δομές

  • Διάρκεια: Νοέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021.
  • Δομή: 48 ώρες εκπαίδευσης
  • 28 ώρες βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων
  • 20 ώρες ζωντανής πρακτικής εκπαίδευσης από απόσταση
  • Κόστος: 480,00
  • Ειδική τιμή: 400,00, για εγγραφές έως 20/10/2020, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων.
  • Πληροφορίες / Δηλώσεις συμμετοχής / εγγραφές έως 20/11/2020: Ηλεκτρονικά στο www.kpechios.gr (επιλέγοντας το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

Σχεδιασμός & Υλοποίηση: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης – Κέντρο Παιδιού & Εφήβου σε συνεργασία με το Κέντρο ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας «Βήμα Κοινό»

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.