Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Προτεραιότητα μας η επιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων, η στήριξη και η θεραπεία

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας ανάλογα με τις ανάγκες σας για καλύτερα αποτελέσματα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που παρέχει, in house, όλες τις υπηρεσίες προάγουν την ψυχική υγεία

Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία

Θεραπεία Ζεύγους & Οικογένειας

Σχολές Γονέων

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Κατ' οίκον Φροντίδα

Απομακρυσμένη Βοήθεια

ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ

Το Κέντρο «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ» αποτελεί ένα πρωτοποριακό κέντρο ολιστικής αντιμετώπισης, στήριξης και συνοδείας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση – recovery της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ζωής του ενδιαφερόμενου μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Πάσχοντες ενήλικες
Σε ενήλικες που είτε πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και/ ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, είτε ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση ψυχικής νόσου.
Οικογένειες επωφελούμενων

Στις οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων, τις οποίες εντάσσει στις παρεμβάσεις του, είτε ως αποδέκτες των υπηρεσιών του, είτε ως θεραπευτικούς και αποκαταστασιακούς πόρους.

Ενήλικες με δυσκολίες

Σε ενήλικες, οι οποίοι παρότι δεν εκδηλώνουν εμφανή κλινική ψυχοπαθολογία, αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα προσαρμογής, αναπτυξιακές κρίσεις κ.α.

Ενήλικες με χρόνια σωματικά νοσήματα

Σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν κάποιο χρόνιο σωματικό νόσημα το οποίο σαφώς επηρεάζει την ψυχική και κοινωνική τους ζωή.

Ενήλικες που αναζητούν βοήθεια

Σε ενήλικες που αναζητούν μια ψυχοθεραπευτική βοήθεια με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προσωπική τους ωρίμανση.

Πρόληψη

Στον υγιή πληθυσμό της κοινότητας εφαρμόζοντας προγράμματα και παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ

20% θα αναπτύξουν μια ψυχική ασθένεια σε κάποιο σημείο της ζωής τους

ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ

10% Των παιδιών και εφήβων υποφέρουν από μια ψυχική διαταραχή που χρειάζεται θεραπεία

ΠΑΣΧΟΥΝ

20% Πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΑ 25

75% Των ψυχικών διαταραχών ξεκινούν μέσα στα 25 πρώτα χρόνια της ζωής μας

Πρόκειται για ένα πρότυπο Κέντρο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών καλύπτοντας με ολιστικό τρόπο τις ανάγκες ψυχικής υγείας των εξυπηρετούμενων. Οι υπηρεσίες παρέχονται από Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα και σύμφωνα με τις αρχές του Case Management, που θα συνιστούν βασικό τρόπο εργασίας στο κέντρο.

Τα προγράμματα αγωγής κοινότητας που γίνονται από το κέντρο περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης-επιμόρφωσης τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και επιλεγμένων ομάδων-στόχων, όπως οι σύλλογοι γονέων, οι εκπαιδευτικοί, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι επαγγελματίες υγείας, οι τοπικοί σύλλογοι και λοιπές οργανωμένες ομάδες.

1.

Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας

Αξιοποιούμε την Τεχνολογία με στόχο την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας του ασθενή σε πραγματικό χρόνο

2.

Άμεση Πρόσβαση σε Πληροφορίες

Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη θεραπεία του ασθενή και ενημέρωση για σημαντικές αλλαγές

3.

Υπευθυνοποίηση του Ασθενή

Η υπευθυνοποίηση του ασθενή για την θεραπεία του, αυξάνει σημαντικά και την αποτελεσματικότητα της

4.

Απομακρυσμένη Βοήθεια με Skype

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα παροχής απομακρυσμένης βοήθειας μέσω Skype σε περιπτώσεις που απαιτείται

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ